image

SPINIFER

image

"DÉMON OD ŘEKY STYX"

image

Stygimoloch je poměrně robustním pachycefalosauridem, ve skutečnosti druhým největším, po svém nejznámějším příbuzném pachycephalosaurovi. Specifickým poznávacím znamením tohoto druhu je výrazná ornamentace zesíleného temene lebky, jemuž vévodí dva největší rohy vyčnívající ze samého konce. Jejich hlavním účelem je chránit krk před útoky predátorů.

image

POTRAVA
BÝLOŽRAVEC

plody, vegetace

VÝSKYT
Severní
Amerika

ÉRA
SVRCHNÍ KŘÍDA
před 67 - 66 mil. let

VÝŠKA
1,5 
metru

image

DÉLKA
metry

POSTOJ
Dvounožec

HMOTNOST
150 kilogramů

SOCIOLOGIE
Žijí ve stádech

AGRESIVITA
Střední

DALŠÍ DRUHY
Nejsou známé

FILMY
JW: Zánik říše (2018)

image

ZAJÍMAVOSTI z PALEONTOLOGIE

- Vše, co o stygimolochovi víme, bylo zjištěno z pouhých pěti kousků lebky a drobných úlomků kostry. Proto jsou naše znalosti o něm stále dosti omezené. Pozůstatky byly nalezeny na nalezišti Hell Creek v Montaně. 

image

- Z různých stran klenuté lebky vyrážejí netypické shluky tří až čtyř rohů (nejdelší asi 10 centimetrů) a tupých hrbů. O jejich funkci se paleontologové přou. Poslední výzkumy naznačují, že rohy nebyly příliš silné a lebka nebyla dostatečně pevná, aby obstály v soubojích. 

image

- Populární vědecká teorie tvrdí, že stygimoloch a dracorex jsou pouze různá vývojová stádia dospělého pachycephalosaura, na jehož lebce se hrboly a záhyby postupně mění v celistvou klenbu z masivní kosti. Také může jít o pohlavní dimorfismus. 

image

- Svými ostrými předními zuby ohryzával rostliny a žvýkal je stoličkami.

image

ZAJÍMAVOSTI z FILMŮ

- Paleontolog Jack Horner, který přišel s tvrzením, že stygimoloch je jen nedospělý pachycephalosaurus, je vědeckým poradcem série již od prvního Jurského parku. Přesto se tvůrci rozhodli stygimolocha představit. 

image

- Zvukový designér Al Nelson použil k ozvučení stygimolocha zvuky jezevčíka svého kolegy Peta Hornera, Rity, zkombinované se zvuky velbloudů a trochou prasat.

image