image

GOBIENSIS

image

"MALÝ ROHATEC"

image

Microceratusové jsou jedni z nejmenších býložravých dinosaurů. A ačkoliv se nezdá, patří do stejné rodiny, jako obrovský triceretops. Mají krátký ozdobný límec, sloužící při námluvách, malé růžky a tlamu zakončenou silným zobákem, ideálním ke strhávání lístků a větviček z keřů. V případě napadení může ošklivě kousnout a menšímu predátorovi dokonce i zlomit končetinu.

image

POTRAVA
BÝLOŽRAVEC

plody, nízká vegetace

VÝSKYT
Asie,
Severní Amerika

ÉRA
SVRCHNÍ KŘÍDA
před 90 mil. let

VÝŠKA
30 - 40 centimetrů

image

DÉLKA
metr

POSTOJ
Čtyřnožec,
dvounožec

HMOTNOST
6 kilogramů

SOCIOLOGIE
Žijí společensky

AGRESIVITA
Nízká

DALŠÍ DRUHY
Nejsou známé

FILMY
- - -

image

ZAJÍMAVOSTI z PALEONTOLOGIE

- Microceratus, objeven roku 1953, byl dříve známý pod názvem microceratops, ale své jméno prohrál se druhem vosy, která toto jméno vlastnila první. 

image

- Microceratus je nejmenší známý ceratopsid - rohatý dinosaurus.

image

- Microceratus slídil po všech čtyřech při krmení, ale v případě ohrožení rychle běhal po štíhlých zadních nohou. 

image

- Bezpečněji se jistě microceratus cítil v blízkosti větších býložravců, kteří dokázali predátory zastrašit. Musel ale být na pozoru, aby ho nezašláply. 

image

- Většina fosilizovaného materiálu původně pokládaného za microceratuse bylo přiřazeno k příbuznému graciliceratopsovi.

image

ZAJÍMAVOSTI z FILMŮ

- Ve scénáři i na storyboardech k Jurskému světu (2015) je microceratus použitý. Do filmu se ale scény s ním nakonec nedostaly. Propagační kampaň uvádí, že je v parku chován. 

image

- Microceratus se neobjeví dokonce ani ve videohře Jurassic World Evolution

image

- Microceratops je jedním z nejoblíbenějších dinosaurů režiséra, scénáristy a producenta Colina Trevorrowa.

image