image

PARKERI

image

"JEŠTĚR S MENŠÍMI TRNY"

image

Čilý teropod, metriacanthosaurus, je pojmenován podle svých neobvykle výrazně hrbolatých obratlů. Kdysi na dávných jurských pláních pronásledoval a požíral ostatní dinosaury tam, kde se rozléhá současná Evropa. O tomto dinosaurovi toho víme relativně málo, ve srovnání s jeho dalšími současníky, jakým je například mnohem větší a známější allosaurus.

image

POTRAVA
MASOŽRAVEC

lovec, mrchožrout

VÝSKYT
Anglie,
Evropa

ÉRA
STŘEDNÍ JURA
před 160 mil. let

VÝŠKA
metry

image

DÉLKA
metrů

POSTOJ
Dvounožec

HMOTNOST
1 tuna

SOCIOLOGIE
Žijí společensky
i samotářsky

AGRESIVITA
Vysoká

DALŠÍ DRUHY
Nejsou známé

FILMY
- - -

image

ZAJÍMAVOSTI z PALEONTOLOGIE

- Při objevu metriacanthosaura byly jeho fosilie chybně identifikovány jako pozůstatky megalosaura a později jako altispinaxa. Trvalo skoro 40 let, než byl rozpoznán jako samostatný druh. Jedná se však o blízké příbuzné. 

image

- Metriacanthosaurus měl na obratlích 25 centimetrů vysoké výrůstky, které jeho siluetě propůjčovaly jakýsi hrb. 

image

- Metriacantosaurus měl zuby ve tvaru nožů. Krátké přední končetiny byly vybaveny ostrými drápy, jimiž přidržoval a trhal kořist. 

image

ZAJÍMAVOSTI z FILMŮ

- Metriacanthosaurus se nikdy ve filmech neobjevil. V Jurském parku (1993) ale vidíme jeho jménem popsané zkumavky embryí. Propagační kampaň Jurského světa (2015) uvádí, že je chován v parku poblíž řeky. Setkat se s ním můžeme ve videohře Jurassic World Evolution

image

- Když bylo ve filmu Jurský park (1993) použito jméno metriacanthosaura, tvůrci téměř jistě mysleli na yangchuanosaura, který byl mnohem známější a tou dobou za metriacanthosaura považován.

image