EXTINCTION NOW!

image

CHRAŇME NAŠI BUDOUCNOST

O NÁS

image

Jsme pro opětovné vyhynutí dinosaurů a proti tomu, za co bojuje Skupina ochrany dinosaurů (DPG). Podporujeme kontinuitu přírodního výběru a chceme pokročit s cílem chránit přírodu před zvláště nebezpečným a nepředvídatelným zneužitím genetické modifikace.

Roky jsme neúnavně pracovali, abychom zabránili šíření a narůstání počtu geneticky modifikovaných dinosaurů. Léta jsme bojovali proti volným zkouškám výzkumu bakteriologického modifikování a tvoření geneticky modifikovaných organismů předurčených ke změně nebo poškození populací přirozeně se vyskytujících druhů. Pokud bude genetické modifikování nadále pokračovat bez kontroly, vzhledem k nedbalým postupům korporátních laboratoří v biologické bezpečnosti, může dojít k zavlečení těžce geneticky modifikovaných druhů do nedotčeného přírodního prostředí nebo dokonce k zhroucení celých potravních řetězců.

Pokoušíme se bránit rostliny, zvířata a samotnou Zemi, po niž chodíme, před přímím zásahem těch, kteří upřednostnili vědecký pokrok před bezpečím nás všech.

image

„...pět velkých vymírání napříč historií Země proběhlo v důsledku přirozeného výběru. To, které právě probíhá, je naším výtvorem.“ - Ian Malcolm

GALERIE

NAŠE POSLÁNÍ

image

Cílem je informovat veřejnost o rizicích probíhajícího genetického inženýrství. Učinit kroky proti šíření genetické technologie a jejím potenciálně devastujícím dopadům na svět. Postavit se proti bezcitnému a bezohlednému ignorování rozmanitosti a křehké rovnováhy ekosystému.

Naše rozsáhlá síť vědců, právnických týmů, aktivistů, publicistů a stoupenců sociálních médií je připravena pomoci. Budeme tu, abychom bojovali za naši planetu. Zveme vás, aby jste se k našemu poslání připojili.

Toto je hnutí za vše živé, s čím sdílíme náš svět, naše domovy, naše životy. Neodpočineme si, dokud nebude tato hrozící ekologická katastrofa odvrácena jednou provždy.