HISTORIE DINO-ETICKÝCH PROVINĚNÍ

image

Od roku 1986 lidstvo klonuje dinosaury a s jistotou můžeme říci, že vztahy jsou pro oba druhy napjaté. Mocnosti, zodpovědné za jejich vzkříšení, využívaly tato zvířata především pro zábavu a peněžní zisk. Byly zaslepeny možnostmi technologií, které vyprodukovaly, ale distancovaly se od nezvratných a krutých důsledků. Jinými slovy - byly zaslepeny vtíravou touhou po úspěchu.

Bohužel, nakonec dosáhly svého cíle.

image

Ačkoliv zprávy o „vzkříšení“ těchto zvířat začaly unikat již koncem osmdesátých let, nepopiratelně se veřejnost dozvěděla o existenci dinosaurů až roku 1997. Tehdy Tyrannosaurus rex unikl do ulic San Diega, což mělo za následek řadu úmrtí. Zájem o tato zvířata rapidně stoupl, když zakladatel Mezinárodních genetických technologií (InGen) John Hammond během televizní reportáže promluvil o spolupráci s Kostarickým oddělením pro zachovaní prostředí na „zachování a izolaci“ zvířat na ostrovech Sorna a Nublar. Tato skupina se připojila k soukromému a veřejnému sektoru usilujícího o obnovu již neplatného Zákonu ochrany genů.

Využívání dinosaurů tak měl být konec, ale kvůli smrti Johna Hammonda v roce 1997, InGen odkoupila společnost Masrani Global. Ta se také stala majitelem veškerého výzkumného materiálu. Jak živého, tak v embryálním vývoji. Zdědili taktéž smlouvu o 99 letém pronájmu a převzetí ostrova Nublar i sousedního souostroví, kterou InGen získal od Kostarické vlády. To jim umožnilo plně ovládnout a udržet ekosystém dinosaurů, stejně jako ukázat světu potenciál jejich genetického výzkumu a nakonec uskutečnit rozkvět druhé renesance genetického výzkumu po období stagnace. Společnost Masrani Global tak využila nově obnovenou popularitu a zájem o dinosaury jako odrazový můstek pro svůj nejnovější projekt: Jurský svět. To vedlo k nelegálnímu překroucení zákonů, umožňujíc obejít Zákon ochrany genů.

image

Během zdlouhavé výstavby parku byla biosféra i teritoria dinosaurů na ostrovech Sorna a Nublar rozvrácena v chaos. Zvířata byla totiž bez okolků transportována mezi ostrovy a nakonec využita jako atrakce zábavního parku. A když svět poprvé vkročil na Isla Nublar, přišlo s ním i korporátní sponzorství. Tato různá sponzorování spolu s marketingem nakonec vedlo k vytvoření dinosauřího hybrida „Indomina rexe,“ který byl zrozen pro firemní propagaci, jako dokonalé upoutání pozornosti. A samozřejmě, jak svět s hrůzou sledoval, tento dravec se nakonec prodral na svobodu, zničil park a připravil o život mnoho dinosaurů i lidí. Od incidentu v Jurském světě v roce 2015 jsou poslední zbývající dinosauři na Nublaru opuštěni, zanecháni napospas, zatímco svět rozhoduje o jejich osudu.

image

Kontroverzní rozhodnutí společnosti Masrani Global „nic nedělat“ zapříčinilo více škod, než užitku. V uplynulých letech se objevily zprávy o opětovném vymření určitých druhů (jako Metriacanthosaurus a Edmontosaurus), o mnoha případech nezákonné aktivity v oblasti Nublaru, nebo zvěsti o neznámých skupinách, hlásajících, že mají přístup k technologii klonování. Zdá se tak, že tato zvířata stále nejsou v bezpečí před lidským vpádem a přitom stále bojují o přežití na 30 čtverečních kilometrech půdy. Je na čase se tomu postavit. Je na čase, aby lidé zakročili a udělali správnou věc.

Tato nádherná zvířata si zaslouží osvobodit od korporátních a zlomyslných záměrů.

4. února, 2018
Zia Rodriguezová,
paleo-veterinářka

CO ZNIČILO ZÁKON OCHRANY GENŮ?

image

Existence dinosaurů byla vždy politicky komplikovaným tématem. Nicméně, když byl v roce 2015 park zničen, následné vyšetřování odhalilo korupci, která se táhne z dob ještě před jeho otevřením.

ZÁKON OCHRANY GENŮ
Vyhláška etické nedbalosti v rámci paleo-genetického vzkříšení (z originálu The Ethical Negligence within Paleo-Genetic-Resurrection Bill, zkratkou - ENPGR) byla po incidentu v San Diegu v roce 1997 nově schválena pod jednodušším názvem jako Zákon ochrany genů, či chcete-li Zákon genové ochrany. Byl formulován Americkou vědeckou komisí (UHCS) ve spolupráci s klíčovými členy vrchního managmentu společnosti InGen. Tento zákon dává žijícím dinosauřím druhům stejná práva a ochranu, jako ostatním ohroženým zvířatům. Omezuje také přístup na ostrovy vlastněné společností InGen. Zakazuje jakékoliv další klonování nové prehistorické fauny, či flóry společností, která se zavazuje (prozatím) dodržovat přísné etické předpisy týkající se zvířat.

„Mezinárodní genetické technologie (InGen) se zavazuje izolovat a chránit dinosaury před dalším šířením, nekontrolovaným chovem nebo experimentováním na nich, poškozováním nebo organizovaným ničením jejich přirozeného prostředí, nebo životních podmínek.“

- Vyhláška ENPGR, 1997.

image

Tyto předpisy zůstávají v platnosti i poté, co společnost Masrani Global získala společnost InGen. Ale v roce 2009 vysoce postavení členové UHCS upravili přísné zákony související se Zákonem ochrany genů. Veřejně vyjádřili svou důvěru v slib Masrani Globalu, že napraví chyby minulosti. Toto nové zředění zákonů tak umožnilo společnosti Fortune 500 usilovat o růst nových zvířat a představit je v Jurském světě.

Nicméně, pouhé tři měsíce po událostech v roce 2015 a v nezávislosti na šetření bio-etického zneužití spáchaného InGenem a Genetikem Jurského světa, Dr. Henrym Wuem, Kongres Spojených států oznámil, že zahajuje vyšetřování možného porušení Zákona ochrany genů. Několik zaměstnanců společnosti Masrani Global a InGen vystoupilo, aby odhalili důkazy proti svým zaměstnavatelům. Následně bylo zjištěno, že mnoho druhů dinosaurů přítomných na Isla Nublaru byly vlastně novými druhy, které byly klonovány ještě před tím, než byl zákon v roce 2003 zmírněn. Vyšlo také najevo, že tyto změny zákonů byly provedeny díky korupcím v UHCS skrze úmyslně zavádějící proces.

image

ZMĚNY V ZÁKONĚ
V roce 2003 zástupce společnosti Masrani Global (jehož jméno bylo ze záznamů výhodně odstraněno) předvedl UHCS žádost na omezení Zákona ochrany genů v „budoucím vývoji“ z důvodu „pokroku v medicíně.“ Dle zprávy zástupce přislíbil, že budou plně podporovat stávající nařízení starat se o starší exempláře, ale zároveň požadují právo zodpovědně vyvíjet nové technologie spojování genů. Jak bylo publikováno:

„Pokrok v těchto technologiích, vystavěný na starých jedincích a vytváření nových, bude využit k zamezení genetických abnormalit, či dědičným nemocem, které potencionálně mohou vzniknout během životního cyklu všech zvířat. Případně i vymýtit mnoho takovýchto onemocnění, která převládají jak ve zvířecí říši, tak u lidí. Aplikace tohoto výzkumu by se rozšířila i na zvířata a ekosystém v okolí Isla Nublaru.“

- Zástupce Masrani Global [jméno neznámé], březen 2003.

Vyšetřování v roce 2015 objevilo papírovou stopu týkající se tohoto jednání. Klíčoví členové této rady byli, a nyní cituji, „koupeni a vyplaceni,“ aby pomohli zvrátit Zákon ochrany genů - v podstatě sklízeli odměny z nového parku, vypláceni z výdělků Masrani Global. Tito členové jsou nyní propuštěni a zbaveni veškerých svých funkci, přičemž někteří z nich si dokonce odpykávají svůj trest ve vězení.

image

NELEGÁLNÍ DRUHY
Informace týkající se nelegálního tvoření druhů se objevily na internetu během vyšetřování v roce 2015. A to za pomoci anonymního hackera známého jako: JUR@55!_H@K3R. Právě on zveřejnil citlivé dokumenty InGenu. Klíčová odhalení zahrnovala:

- Nové druhy byly tajně tvořeny na Isla Sorně (Sektor B). Experimentovalo se na nich pod dobu delší než devět měsíců, počínaje pouhých 100 dní po odkoupení společností Masrani Global.

- Líhnutí bylo docíleno skrytě a rychle, kvůli vyhnutí se pozornosti. Bylo zapojeno pouze několik vybraných členů InGenu, jejichž jména byla ze záznamů vymazána. Není jasné, zda si byli generální ředitelé společnosti Masrani Global, později i Simon Masrani, vědomi porušení zákona.

- Výzkum a tvorba těchto zvířat spadaly pod „Brzký výzkum a vývoj pro druhou inkarnaci Jurského parku“ a zároveň také pod „Testování amalgámů.“

- Potvrzené nové druhy: Ankylosaurus, Ceratosaurus, Corythosaurus a Spinosaurus. Všechna zvířata byla zanechána v Sektoru B, dokud nebyla údajně přesunuta na Nublar, kde byla umístěna jako budoucí atrakce pro Jurský svět.

- Tato nová zvířata byla původně nahlášena přeživšími z havárie letadla na Isla Sorně v létě 2001, ale veškeré informace byly rychle pohřbeny „podplacenými úředníky.“ 

PŘÍLOHA: SEZNAM InGENu
[ČESKÝ PŘEKLAD]

image

Tvoření nelegálních druhů a podplácení těch, jež byli pověřeni prosazováním zákonů zbarvilo tento zákon do negativních barev a jeho platnost je odsuzována širokou veřejností. Dnes je Zákon ochrany genů v podstatě neplatný v důsledku neustále se měnící politické situace. S jistotou můžeme říci, že politika a zákony týkající se ochrany těchto zvířat nebyly nikdy plně prosazeny, sledovány, či ustanoveny.

Po téměř čtyřech dekádách špatného přístupu, právní ochrana žijících dinosaurů vyžaduje silnější sankce a přísný dohled k zajištění bezpečné budoucnosti pro dinosaury i lidi. Zákon ochrany genů je možná pryč, pohřben ve špíně, ale jeho principy jsou stále správné. Nejenže si tato zvířata zaslouží svá práva, ale jejich práva musí být také chráněna před těmi, kteří by opakovali předešlé chyby.


V DPG slibujeme, že se zaměříme na to, aby se to stalo realitou. Připojte se k nám je zachránit.

23. února, 2018
Zia Rodriguezová,
paleo-veterinářka

PRÁVA DINOSAURŮ - ZROZENÍ AKTIVISTŮ

image

WASHINGTON - Operační manažerka, sedíc v řídící místnosti, je nedílnou součástí Masraniho Jurského světa. Až toho osudného dne, kdy udeřilo ono neštěstí a křik jejich milovaných nadobro změnil průběh jejího života. Claire Dearingová využila pozornosti médií, která toužila dozvědět se více o událostech v Jurském světě v roce 2015. Její cíl nyní rezonuje po celém světě: řídit činy její nové občanské organizace na ochranu zvířat, Skupinu ochrany dinosaurů (DPG).

DPG je v posledních týdnech stále hlasitější. Povzbuzuje veřejnost k tomu, aby sdílela jejich názory v diskuzích probíhajících v Kongresu ohledně Masrani Global. Mnoha miliardová společnost stojící za Jurským světem je tak opět pod drobnohledem. Dearingová a její malá skupina obránců dinosaurů usilují o nalezení etického řešení ochrany a budoucího přežití nyní opuštěných prehistorických „atrakcí“ v parku. Řeší doslova otázka života a smrti, způsobenou příliš dlouhou nečinností vlády a vědecké komunity.


Když reportéři tento měsíc hovořili s Dearingovou při Kongresovém slyšení, mnoho otázek se soustředilo na katastrofu v Jurském světě a co jí vedlo k vytvoření Skupiny ochrany dinosaurů. „Máme povinnost pečovat o tato zvířata. Nebyla považována za nic jiného, než pouhý korporátní majetek a byla krutě vykořisťována po celou dobu jejich společné existence s lidmi,“ prohlásila Dearingová. „Toto zacházení nebylo tolerováno pro žádné jiné zvíře na této planetě a tito nádherní tvorové by měli být výjimkou? Tlačit na vládu, kvůli podpoře ochrany těchto zvířat, by mohl být krok správným směrem. Díky těmto slyšením o sobě můžeme rozšířit povědomí.“ Někteří tvrdí, že jen touží po světle reflektorů. Ve skutečnosti však prostřednictvím těchto slyšení směřuje světový zájem a světlo reflektorů na místa, kde je to potřeba - na rozhodnutí o osudu těchto majestátních tvorů.


Po smrtí generálního ředitele Masrani Globalu, Simona Masraniho, byla společnost na slyšeních zastoupena právním týmem klíčových zastupitelů. Ti tvrdí, že zvířata jsou jejich právoplatný majetek a že lidé nemají žádnou morální povinnost zachovávat jejich počty. Pan Patrick Biegerman, vedoucí právní zástupce právního týmu společnosti Masrani Global, reagoval na dřívější prohlášení Dearingové následovně, „Tato zvířata jsou výsledkem desetiletí výzkumů a vývoje Masrani Globalu a její dceřiné společnosti InGen. Nejsou o nic více přírodní, než smartphony nebo elektrické automobily.“ Samozřejmě jde o nešťastné srovnání. Smartphony a elektrické automobily nepotřebují jídlo, nedýchají, ani necítí bolest. Můžeme je vymyslet, ale nikdy nebudeme mít v rukou jejich smrt.


Nicméně, na otázku, zda bude Masrani Global pokračovat v lobování za zrušení omezení genetického výzkumu, Biegerman odmítl přímo odpovědět se slovy, „Musíme i nadále zajistit, aby patenty, majetek a zájmy firem zůstaly v oprávněné a odpovědné péči těch, jenž budou i nadále disponovat stejným významem a bezpečnou, střeženou správou.“


Dearingová a DPG se obávají, že se na zvířatech a jejich genomu budou i nadále provádět genetické manipulace a experimenty. tím se společnost distancuje od povinnosti udržet je v bezpečí. „Dr. Henry Wu se podílel na genetické manipulaci s druhem známým jako Indominus rex, což bylo jedním z klíčových faktorů vedoucích k jeho útěku a následné katastrofě v Jurském světě,“ tvrdí Dearingová. „Jeho absence na Kongresových slyšeních je velkou červenou vlajkou k tomu, že se něco podobného může znovu opakovat.“ Ve skutečnosti toto „může“ znít jako poměrně zdrženlivé vyjádření, vzhledem k tomu, jak se v posledních několika desetiletích podařilo korporacím využít klonování dinosaurů k tučnému zisku. Korporace totiž stojí na účelu vydělávat zisky a jejich chamtivost nerespektuje žádné etické hranice.


Dr. Henry Wu, nedávno zbaven všech pověření poté, co byl shledán vinným z bio-etického zneužití, nebylo možné pro komentář zastihnout. Jeho absence přichází v nevhodném čase pro ty, jenž debatují o budoucnosti Isla Nublaru. Na otázku, zda je Dr. Wu zodpovědný za úmrtí několika členů veřejnosti Dearingová odpovídá, „Zneužíval svých pravomocí a svého postavení. Musí být za své činy odpovědný.“ Dr. J.R. Phillipsová z Národního výboru pro etický zdravotní a lékařský výzkum poskytla svůj názor na vědecké činy vedoucí k oné tragédii: „Bylo jasně zřetelné, že Dr. Wu zcela ignoroval jakoukoli legislativu chránící veřejnost, zneužitím téměř každého omezení, která se na jeho výzkum uplatňují.“


V kontroverzitě obklopující veřejná prohlášení obou stran argumentu, se skupiny pro ochranu přírody zaměřili méně na dinosaury a více na jiné, méně prehistorické druhy. Usilují o jakousi střední cestu. Aktivista ochrany přírody Pan Ozwald Brook uvedl, „Vytváření umělých forem života, jenž jsou na nás závislé a taktéž i jejich přežití, je výsměchem přírodnímu světu. Vedle zřejmých rizik narušení současného životního prostředí. Toto obrovské úsilí a zdroje by měly být výhradně zaměřeny na existující ohrožené druhy. Tím je například nosorožec dvourohý, nebo slon bornejský, které byly v debatách systematicky ignorovány.“


Tyto názory zazněly od proslulé ochránkyně zvířat Dr. Heather Sharpleyové. „Na svět jsme drze přivedli organismy ve své přirozenosti universálně ohrožené a s tím přichází i řada názorů, jak by s nimi mělo být naloženo,“ říká. „Je však nutné si také uvědomit, že tu pořád máme zvířata na pokraji vyhynutí bez smluv a pojištění jako majetek investorů a akcionářů s mnohamilionovým týmem právníků, který je chce získat.“ Tak jako tak, dinosauři jsou tu, jsou živí, jsou na Isla Nublaru. Vzhledem k tomu, že nejsou produktem „přirozeného světa,“ jsou tedy nutné síly mimo přirozený svět, zejména DPG, aby jim zajistili práva a ochranu?


Dearingová varovala, že Kongres a veřejnost bude mít jen jednu šanci učinit správnou volbu, co se dinosaurů týká. „K tomuto rozhodnutí dojde pouze jednou. Musíme zajistit, aby následující generace, které se ohlédnou zpět, viděly, že my všichni a každý z nás jsme ochotni čelit výzvě, která na nás čeká.“ říká. „Jsme ochotni nechat tyto tvory nechráněné před další újmou? Doufám, že nejsme. Naše historie v interakci s těmito zvířaty ukázala, že co je jednou stvořeno, nemůže být využíváno, vykořisťováno, nebo kontrolováno. Jediná skutečná kontrola, kterou máme, spočívá v našich rozhodnutích - buď život zničit, nebo ho chránit.“


Kongresová slyšení budou pokračovat, jak se bude vyšetřování nadále rozvíjet. Ale hodiny tikají. Stejně jako Dearingová i miliony dalších, které reflektory této bitvy neozářil, mohou jenom doufat, že vláda udělá správné rozhodnutí a dinosaury ochrání. Nebo snad musíme vyčkat na další katastrofu, abychom naši odpovědnost splnily?

3. března, 2018
Publikoval: Národní vědecký pozorovatel

VZESTUP A PÁD MASRANI GLOBAL

image

Když Simon Masrani zemřel, jeho společnost ztratila více, než jen vůdce. Dinosauři, které tolik miloval, ztratili svého šampióna. Prázdnota, která ve společnosti vznikla po osudovém zřícení vrtulníku, efektivně vytlačila bezpečnost vytvořených zvířat na dno seznamu priorit Masrani Globalu. Těm, kdo argumentují tím, že by se aktivisté měli stáhnout a nechat společnost uklidit si svůj nepořádek, máme nápovědu - chtějí pohřbít minulost. Dokazuje to nenápadné opuštění jejich zvířat. V Masrani Global měli příležitost věci napravit, ale teď je na to už pozdě.

Masrani Global sloužil jako maják. Pomyslná vlajková loď technologické inovace však spíše společnost představovala nejvyšší standardy dokonalosti podnikání. To vše završené striktním etickým kodexem, který implementoval zakladatel Sanjay Masrani a poté jeho syn, Simon. Ale od incidentu v Jurském světě a odchodu milovaného generálního ředitele konglomerát ztratil svou duši. Vyšetřování v korporačních nedbalostech, korupci, a s tím související nekonečná soudní vřava, přivedla manažery do zmatku, snažíc se co nejjednodušeji vyhnout dalšímu fiskálnímu čtvrtletí v červených číslech. Akcionáři se totiž připravují na nejhorší.


Korporátní loď potápějíc se bez svého kapitána je příliš zaneprázdněna valící se vodou, než aby se zabývala otázkami etiky. Během uplynulých dvanácti měsíců jsme byli svědky rezignace šesti členů správní rady. Dva z nich byli nepřímo zodpovědní za pomoc vědeckým divizím společnosti InGen přivést ony fatální nové přírůstky pro park. Zástupci pro styk s veřejností stále netuší, jak reagovat na otázky, co konglomerát zamýšlí dělat s InGen. Zbytek světa mezitím čeká a sleduje, co bude s nestabilní sopkou a obyvateli Isla Nublaru žijícími pod ní. Doufáme, že tito majestátní tvorové jsou pro ně něco víc, než jen „přebytečný majetek.“ Smutnou pravdou však je, že zřejmě nejsou.


Simon Masrani viděl, co si nikdo jiný nedokázal ani představit. Hleděl generace kupředu. Dobrým příkladem byl jeho krok koupit Tatsuo Technologies. Jednu z konkurenčních společností, která se v roce 1997 účastnila aukční války o InGen. Zaměření Tatsuo spočívalo více v technologických aspektech práce InGenu, než v zájmu o zvířata, která InGen klonoval. Ale v roce 2011 se Tatsuo stalo součástí obchodního stromu Masrani Globalu a pustilo se do vývoje Hammond XB-20. Šlo o revoluční kus technologie, schopné dekódovat jakýkoliv genom zaniklého tvora pod jednu hodinu. To vedlo k získání mnoha ocenění pro Tatsuo Technologies a její nové mateřské společnosti Masrani Globalu.

image

Tento způsob myšlení, spojený s osobním rodinným vztahem s Johnem Hammondem, vedl Masraniho k oznámení plánů převzít Hammondovu vizi a popostrčit ji o krok blíže k otevření plně funkčního zábavního parku na Isla Nublaru. Důvěra členů představenstva pod jeho vedením byla tak velká, že se ani jediný zdroj neodvážil vynést zprávy o „Jurském parku 2.0.“ Oznámení překvapilo celý svět. Nešlo o korporátní reklamu, ale o zosobněnou odvážnost a hmatatelné nadšení.

„Dnes s potěšením oznamuji, že společnost Masrani Global, společně s International Genetic Technologies, jsou v závěrečné fázi příprav vytvoření bezpečného, střeženého a plně funkčního zábavního parku na Isla Nublaru. Každému dítěti a všem dospělým z celého světa představujeme Jurský svět.“

- Generální ředitel Simon Masrani na tiskové konferenci Jurský svět, Kostarika, 2002

Tato slova následovalo odhalení nyní nechvalně známé virální marketingové kampaně - „Jurský svět, Isla Nublar; léto 2004“ - jenž byla k vidění v každé televizi, časopisu, turistickém letáku a na autobusových zastávkách po celém světě.

image

Simon Masrani strávil roky osobním dohlížením na každý detail plánování a navrhování resortu zábavního parku. Aby rozsáhlým pracím zajistil kvalitu a úspěch, vytvořil svou vlastní stavební společnost. Pro zajištění bezpečnosti rozšířil soukromou žoldáckou společnost, když byl svědkem jejich rychlého odchytu několika pteranodonů, kteří unikli z Isla Sorny v roce 2001. Pro Simona bylo klíčové najít správné lidi, aby se zvířatům dařilo. To bylo nezbytné pro úspěch celého parku. Dinosauři nebyli jen jeho investicí, byli neocenitelnou odpovědností pod jeho péčí.

image

Masrani nadšeně chtěl pro zvířata v parku to nejlepší. Ctil svůj slib zakladateli InGenu, Johnu Hammondovi, pomáhat jim „žít bezpečně a v míru.“ Ale když se svět dozvěděl o jejich existenci, vynořovali se zprávy o spatření pytláckých plavidel poblíž ostrovů Nublar a Sorna. Masrani se proto urychleně snažil přivést Hammondův ztracený sen k životu.

Operace přemístit přežívající zvířata z Isla Sorny do areálu parku na Isla Nublaru se ukázala být klíčová pro jejich pohodlí i zdraví. Během příprav nového parku byl totiž zaznamenán záhadný a značný pokles dinosauří populace na Isla Sorně. Někteří paleontologové tvrdili, že příčinou byly boje o teritoria. Jiní argumentovali, že katalyzátorem byla nákaza. Někteří vědci dokonce vinili samotné chování zvířat. Nedávná odhalení, spjatá s korupcí se Zákonem ochrany genů některých členů Masrani Global, potvrdila skutečnou příčinu. Vypuštění nelegálně klonovaných zvířat na ostrov v roce 1999 mělo hluboký dopad na tamní ekosystém. Termín „Efekt chaosu,“ vytažen z knihy Dr. Iana Malcolma Bůh stvořil dinosaury, se od té doby stal všeobecně přijímaným pro popis radikálních a nepřirozených změn, k nimž došlo na Isla Sorně.

image

Bez ohledu na příčinu přijal Masrani v roce 2004 zodpovědnost na sebe. Vynaložil prostředky na neustálou péči a pozornost dinosaurům a s dobrými úmysly přemístil přežívající zvířata na Isla Nublar. Druhý ostrov tak zůstal opuštěný a dodnes je na něj omezený přístup.

Simon se během prvního roku operací na Isla Nublaru postaral o zavedení nového etického standardu usilujícího o vyšší úroveň bezpečnosti a respektování zvířat, než v jakékoliv jiné biologické zoo nebo rezervaci po celém světě. Přesto role řízení společnosti z Fortune 500 rozptýlila jeho soustředění a nestabilní směs nedbalosti a naivity nakonec vedla k jeho záhubě. Jen s troškou drobných incidentů během deseti let provozu zaznělo na společnost mnoho chvály za takovou oddanost svému zakládajícímu slibu. Tajné obchody ale ohrozili park tak, jak nikdo nemohl předvídat a než by si někdo nakonec všiml, že uvnitř probíhají korupce, bylo by již příliš pozdě i pro jejich odvážného generálního ředitele, aby tu loď spravil.

image

Masrani Global, stojíc stranou, zatímco jejich kdysi tolik cenění dinosauři jsou v ohrožení, nyní představuje pravý opak toho, čeho se jejich poslední generální ředitel snažil dosáhnout. Věříme, že kdyby byl dnes naživu, tohle by se nedělo. A poctou k jeho vizi a dodržením jeho slibu Johnu Hammondovi, nabádáme ty, co jsou odhodláni jednat, aby se k nám přidali. Masrani svou cestu ztratilo.

Těm, co jsou odhodláni vykročit a mluvit za dinosaury - teď je řada na vás.

26. března, 2018
Juliette C.

VÝZNAM PALEO-VETERINÁŘŮ

image

V Jurském světě pracoval tým světového formátu teměř 40 veterinářů a 25 vědců, kteří pečovali o zdraví dinosaurů. Větščina z nich se však již vytratila z dohledu. Je životně důežité tuto oblast výzkumu podporovat a opět rozvíjet. Musíme být schopni zajistit dinosaurům ve 21. století pohodlí. DPG doufá, že upozorní na závažná zdravotní rizika, kterým tito nádherní tvorové budou čelit a jak důležitá je podpora vědy a vědců, stojící za jejich péčí.

Přes jejich velikost a impozantní sílu nejsou dinosauři žijící na Isla Nublaru imunní vůči běžným nemocem. Tito tvorové byli přivedeni do moderního světa z úplně jiných podmínek, které zde panovali přibližně 170 milionů let během mezozoického období. Přirozeně, tak drastická změna podmínek přináší s sebou řadu unikátních problémů.


Reakce na tyto záležitosti je velkou částí mise DPG. Jakmile budeme schopni dinosaury bezpečně přesunout z Isla Nublaru, jsme rozhodnuti zřídit centrum pro paleo-veterináře. Ti se postarají, aby tito nádherní a křehcí tvorové v novém prostředí nepodléhaly moderním patogenům.


Jak mnozí vědí, samotná existence dinosaurů je výsledek vědců pokořující hranice technologie klonování. Pomocí DNA dalších moderních zvířat zaplnili genetické mezery. Jako vedlejším efektem jejich rozvinutého genetického složení a inkubační fáze životního cyklu, mnoho z dinosaurů stvořených v laboratoři trpí sníženou imunitou. A aby se choroby nerozvinuly, dinosauři vyžadují rozsáhlou péči.

image

Techniky používané při péči o dinosaury byly zdokonalovány po celou dobu fungování Jurského světa. Stejně jako studie a výzkum, jak nakopnout zvířecí imunitní systém, když opustí bezpečí vejce. Také byly zavedeny efektivní strategie pro léčení dinosaurů, kteří nevyhnutelně onemocněli, či byli zraněni. Potřeby těchto zvířat byly pro malý tým paleo-veterinářů jedinečné a hlavně z velké části neznámé. Byli to opravdoví průkopníci v této nové oblasti zoologického výzkumu.

S různými druhy přicházejí různé potencionální hrozby. Od zánětu kostní dřeně, jenž se objevil v lebečních kostech Parasaurolophů, ke kožní houbové infekci, která postihla záhyby ozdobné límce Dilophosaurů. Každé zvíře mělo celé spektrum onemocnění vyžadující rychlou diagnostiku, odbornou léčbu a aktivní sledování.


Pouze s poznatky vycházející z biologie současných plazů a ptáků a se spousty odborných odhadů, tým (láskyplně přezdívaný „Dino-Docs“) sepsal pravidla, jenž by se mohla stát základem nové éry paleo-vědy.

image

Na svém vrcholu byl Jurský svět považován za vůdčí příklad ve veterinární praxi pro zoologické zábavní parky po celém světě. Každý dinosaurus na ostrově týdně prošel řadou zdravotních kontrol, které pokryly jak fyzickou, tak duševní pohodu. Výsledky každé kontroly byly digitálně zaznamenávány. Zde v DPG využíváme všech možných zdrojů k shromáždění těchto důležitých zdravotních dat. Prozatím se nám podařilo obnovit informace o řadě běžných onemocnění, jenž dinosaury postihují. (Shrnuto pro přehled na konci článku.)

Nicméně, paleo-veterinární mediciná je o mnoho více, než jen o léčení nemocí. Je o objevech čerpaných z našich dřívějších subjektů. Ty nám naskýtají pohled na budoucnost dinosaurů, naši vlastní a světa, ve kterém žijeme. Bez průkopnického ducha těch, jenž zůstávají v popředí této mizející oblasti výzkumu, bychom v DPG nebyli schopni uskutečnit své poslání záchrany dinosaurů.


A proto se opět obracíme na vás. Tím, že nás podpoříte, pomůžete financovat pátrání po vhodných oblastech k přemístnění. A také po pohotovostních zdravotnických středisek, kde paleo-veterináři budou moci pracovat na zvířatech, která byla roky bez bezpečí a péče, na kterou byla kdysi zvyklá.


Tak se připojte k DPG ještě dnes. Pomozte nám zvýšit povědomí a instituciální podporu těmto nesobeckým jedincům, kteří neůnavně pracují na ochraně našich obřích přátel. Je na čase ukázat světu, že tu jsou všude lidé, co nikdy nevkročili na Isla Nublar, ale uznávají jeho význam pro Zemi jako celek. Udělají vše, co bude v jejich silách, aby podpořili vědu věnovanou záchraně dinosaurů.

image

ČASTÉ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY

image

BĚŽNÝ VIRUS RÝMY

Popis: Virové onemocnění, které postihuje dýchací systém. Je snadno přenosný ve vlhkém ovzduší a blízkým kontaktem. Může se rychle šířit ve stádě. U moderních zvířat většinou nebývá fatální. Nicméně imunitní systém některých dinosaurů se s podobnou hrozbou nikdy nesetkal. Znamená to, že tento nenápadný virus může ohrozit život a měl by se brát vážně.

Prevence a léčba: Momentálně žádná léčba neexistuje, ale počet nachlazení se podařilo snížit, když zvířata žila ve zdravém prostředí s čistým vzduchem. Isla Nublar již tyto požadavky nesplňuje.

image

OTEKLÉ NOHY

Popis: Zánět dinosauřích nohou vzniká, když se pořezání nebo odření infikuje a pak se zahojí. Výsledný opuchnutý absces je velmi bolestivý a snižuje celkový rozsah pohybu zvířete. Pach, jenž z otoku vychází, také přitahuje masožravce, kteří hledají snadnou kořist. Tyto záněty se častěji projevují u býložravých druhů jako Sinoceratops, nebo Pachycephalosaurus

Prevence a léčba: Stejně jako moderní sloni, tak i býložravci jako Triceratops, nebo Brachiosaurus si velmi zakládají na hygieně skrze časté koupání. Přístup k velkému zdroji čisté vody je dobrým preventivním opatřením, jelikož umožňuje zvířatům vyčistit jakékoli rány na nohou, kdykoliv se smočí.

image

ROZEDRANÉ DÁSNĚ

Popis: Častější u dravých dinosaurů. Toto onemocnění může nastat z infekce uvnitř dásně. Když si masožravec během lovu zlomí zub, může se zkazit. Bakterie se začnou šířit tlamou a začnou způsobovat rozpad měkkých tkání v čelisti. Dinosaurus se často začne motat a je méně úspěšný při lovu, čímž mu hrozí smrt z vyhladovění.

Prevence a léčba: Dinosauři při ztrátě jednoho, či dvou zubů, do nichž infekci dostanou, běžně přežijí. Je to pro ně ale velmi bolestivý zážitek. Měly by být neustále sledováni s podáváním antibiotik, dokud infekce nepomine.

image

OTRAVA HASIVKOU ORLIČÍ

Popis: Hasivka, druh kapradiny, jenž existuje již více než 55 milionů let, kterou většina dinosaurů požírá, může být při nadměrné konzumaci nebezpečná. Pokud se spořádá příliš mnoho hasivky, může dojít k otravě, což vede k nedostatku thiaminu. To způsobí zpomalené reakce a sekundární infekce.

Prevence a léčba: Nejlepší způsob, jak se tomuto problému vyhnout, je odstranit kapradiny z jejich působiště a nahradit je bezpečnější alternativou.

image

MĚCHOVCI

Popis: Měchovci jsou typem střevního parazita ze skupiny hlístic. Počet červů typicky určuje symptomy začínající infekce. Symptomy mohou dále zahrnovat také vyrážky, břišní potíže a průjem. Infekce se může šířit kontaminovaným trusem nebo ve zdroji krmiva.

Prevence a léčba: Hygiena prostředí je nejúčinnějším preventivním opatřením proti měchovcům. Je-li ve skupině zvířat detekován jediný případ tohoto parazita, musí být ošetřeni všichni členové. Po očistě zvířat musí být jejich působiště ošetřeno tak, aby se infekce neopakovala.

image

KLÍŠŤATA

Popis: Vzhledem k vysoké trávě a hustému podrostu, který pokrývá většinu ostrova, se klíšťata pro dinosaury stanou běžným a nepříjemným problémem. I když nemusejí být sama o sobě nebezpečná, mohou být zdrojem dalších chorob přenášených krví. Některé vzácné druhy klíšťat mohou také způsobit vážné komplikace, včetně paralýzy.

Prevence a léčba: Důkladná kontrola všech zachráněných dinosaurů. Ekologické postřiky proti klíšťatům.

image

VZTEKLINA

Popis: Přenosná zkrze kontaminované maso, nebo jiná nakažená zvířata, je vzteklina zabijákem, kterému musí být za každou cenu zabráněno. Ačkoli neexistuje žádný záznam o výskytu ohniska, možnost nákazy, jenž by přeskočila na dinosaury, by byla naprosto zničující. Vzhledem k tomu, co zbylo už z tak zmenšující se populace. Nemoc tak prudká, jako je vzteklina, by mohla způsobit vyhynutí jednou provždy.

Prevence a léčba: Přemístění do nové oblasti (jakmile bude nalezena).

image

1. června, 2018
Zia Rodriguezová,
paleo-veterinářka

ZÁCHRANA MASOŽRAVCŮ Z ISLA NUBLARU

image

Je na čase se věnovat jednomu z nejkontroverznějších témat týkající se ochrany dinosaurů - masožravcům.

Není žádným tajemstvím, že tito obří tvorové byli hlavní příčinou negativního tlaku padajícího na dinosaury. Věříme však, že zvířata jsou zřídka kdy, pokud vůbec, vina z lidského úmrtí. Vina spadá přímo na lidi, kteří dinosaury využívají a ignorují hluboce zakořeněné chování a instinkty těchto zvířat.


Vědecký výzkum dravých dinosaurů ukázal, že jsou inteligentní a pečlivě pečují o svá mláďata, podobně jako krokodýly. Krokodýli mohou svými ostrými zuby snadno usmrtit kořist, ale krokodýlí matka dokáže opatrně přenášet mladé ve svých čelistech. Tyrannosauři chrání své potomky velmi extrémně. Studie dokonce naznačují, že Tyrannosauři tvoří páry na celý život. Mnozí rádi nazývají dinosaury monstry, ale výzkum dokázal opak.


Ti, kteří vedou zbrojení proti masožravým dinosaurům, často poukazují na incident v roce 2015, kdy pterosauři Jurského světa vykazovali vůči lidem neobvyklou úroveň agrese. Paleontologové a odborníci na zvířecí chování se shodují na tom, že tito konkrétní pterosauři by se takto v přírodě nechovali. Před miliony lety sídlili podél pobřeží oceánů a lovili velké prehistorické ryby a menší dinosaury. V Jurském světě však byli chováni ve voliéře, která vůbec nebyla uzpůsobena jejich potřebám a chování. Vodní plocha jim dostupná byla pro ně příliš malá a potrava, která jim byla podávána, je zbavila tolik potřebného cviku získaného při lovení v otevřeném prostoru. Když pak byli ze své klece osvobozeni, instinktivně zamířili k nejbližší a největší vodní ploše, aby shromáždily potravu pro hnízdění. Bohužel, to je navedlo k obrovsky přelidněné hlavní promenádě parku. Ačkoliv byl tento incident nepochybně tragický, nebyla to chyba pterosaurů. Chybu zapříčinil nedostatek lidského výzkumu a empatie, což vyústilo v rozsáhlé negativní vnímání masožravců.


A to se musí změnit.

image

Naším posláním tady ve Skupině ochrany dinosaurů bylo vždy bojovat za přežití dinosaurů a musíme tak činit bez ohledu na velikost, druhy, či stravovací návyky. Zanechat masožravce napospas by způsobilo vyhynutí všech dinosaurů, včetně těch býložravých.

Nedávné studie ukázaly, že masožravci, zejména pak ti velcí, jsou nezbytní pro udržení zdravého fungujícího ekosystému. Oblasti, kde se radikálně snížila populace velkých predátorů, trpí mnoha problémy. Pokud nebude nadbytečná populace býložravců kontrolována, můžou oblast zcela zdecimovat. To následně způsobí jejich vyhynutí.


Jakmile nalezneme pro dinosaury nový domov, musíme zajistit, aby všechny zachráněné druhy měli šanci bojovat o přežití.


Abychom lépe porozuměli vztahu mezi predátorem a kořistí u dinosaurů, zaměřme se na nechvalně známou vládkyni Isla Nublaru, samici Tyrannosaura rexe, a jejího efektu na ekosystém v průběhu let.

image

Samice Tyrannosaura byla dopravena na Isla Nublar v roce 1989. První rok svého života strávila v malém výběhu na Isla Sorně, po boku několika dalších jedinců svého druhu. Výběh v Jurském parku byl původně postaven pro dva Tyrannosaury, ale v době incidentu v roce 1993 zde byla samice ještě sama. A tak toto impozantní zvíře zde zůstalo nenapadnutelným ostrovním vrcholovým predátorem po téměř celé desetiletí.

Aby přežila samice Tyrannosaura této velikosti, potřebuje každý den velké množství masa a během let před Jurským světem, vždy měla co lovit. Rychlost, jakou samice konzumovala kořist, byla úměrná velikosti ostrova. Ten byl dostatečně velký, aby se kořist úspěšně před predátory skryla, ale zase ne tolik, aby Tyrannosauřice úplně ztratila přehled o zdrojích. Navzdory utrpení z ošklivého případu zánětu dásní a mírné podvýživě, zaznamenané při jejím opětovném odchycení v roce 2002, úspěšně přežila na lovu Parasaurolophů, Gallimimů a stád koz, která InGen na ostrově zanechal. Tím, že udržovala počet obyvatel na konstantní úrovni, Tyrannosauřice pomáhala zachovat zdravý ekosystém pouze svým přirozeným predátorstvím.


Ale teď již není sama.

image

Od roku 2004, po dlouhé období před otevřením parku, Masrani Global přepravoval různé druhy dinosaurů z Isla Sorny během výstavby nového parku. Nyní je tak zcela nová várka dinosaurů volně vypuštěna na Isla Nublaru. Ta zahrnuje i značný počet velkých masožravců, jako jsou Allosauři a Carnotauři. Ti se tak připojují k Tyrannosauřici v boji o přežití pod stínem hory Sibo. Isla Sorna je mnohem větším ostrovem, než Isla Nublar. Masožravci, kteří sem přišli, nyní čelí nejen hněvu na ostrově zabydlené Tyrannosauřice, ale také rozsáhlé ztrátě prostoru. Tato změna způsobila nárůst fatálních konfrontací mezi masožravci. Vyústilo to bohužel k opětovnému vyhynutí některých druhů. Nejnovějším masožravcem přidaným na seznam vyhynulých je Metriacanthosaurus. Kdysi prospíval v hustších částech džunglí, kde lovil menší býložravce.

image

Samice Tyrannosaura a zbylí masožravci potřebují vhodný nový domov. A to rychle. I když jsou možnosti omezené, věříme, že kdesi existuje místo, jenž dokáže uživit zbývající dinosaury. Místo, kde by býložravci i masožravci mohli znovu společně prospívat.

Pokud souhlasíte, pak je na čase se připojit k nám.

5. června, 2018
Klayton S.

VYŠETŘOVÁNÍ: STARÝ PARK

image

Co způsobilo pád původního Jurského parku? Chamtivé úmysly a zločinné jednání, jenž zničily vizi stvoření. Tady v DPG věříme, že ti, co se neponaučí z minulosti, jsou odsouzeni k opakování stejných chyb. S tímto přesvědčením jsme zkoumali incident z roku 1993, obklopený mlžením a zakrýváním faktů InGenem.

Informací bylo nedostatek, podrobnosti byly záměrně zkreslené a veřejnosti se lhalo... až dosud.

image

Kontroverzní incident z roku 1993 byl během prvních pár let po opuštění ostrova InGenem zameten pod koberec. Dinosauři, kteří na ostrově zůstali, byli zanecháni napospas. Rodiny obětí byly údajně umlčeny penězi a všechny informace obklopující park byly skryty.

Co se v roce 1993 stalo? Počítačový programátor společnosti InGen, jménem Dennis Nedry, údajně deaktivoval bezpečnostní systémy Jurského parku. Vše jako akt sabotáže, při které odcizil embrya dinosaurů k prodeji na černém trhu nebo konkurenční společnosti. To vedlo ke katastrofě, která nejen že zničila park a stála lidské životy, ale také vystavila knihovnu embryí InGenu důsledkům opuštění parku.

image

Teorie týkající se incidentu nebyly otevřeně diskutovány až do televizního rozhovoru s Dr. Ianem Malcolmem v roce 1995, během kterého famózně odhalil citlivé informace o událostech z roku 1993. InGen nicméně podnikl kroky k zdiskreditování tvrzení Dr. Malcolma. Zásah společnosti přišel v podobě několika zveřejněných rozhovorů se zástupcem společnosti Peterem Ludlowem, vyzbrojeným dlouholetými zkušenostmi ze soudních sporů. Využil kombinaci právních děr, dezinformací a přímých úplatků, aby společnosti udržel příznivou pověst. Z tužby chránit reputaci Kostariky, jako bezpečného turistického ráje, se tamní úředníci na krytí podíleli také. Hlásali tisku: „Práce Johna Hammonda a InGenu spadá pod genetický výzkum pro ekologickou ochranu. Neexistují žádné důkazy ani hodnověrnosti k za vlasy přitaženému tvrzení o živých dinosaurech.“ A nakonec to zafungovalo. Veřejnost byla přesvědčena, že excentrický matematik lže a že společnost InGen nebyla zodpovědná za žádné pochybení v důsledcích jejich genetického programu. Jurský park byl odmítnut jako podvod a veřejnost šla dál.

Samozřejmě, příběh, jenž si Ludlow pečlivě zkonstruoval, se začal rozpadat v roce 1997, když v San Diegu unikl Tyrannosaurus. Tentokrát již veřejnost vyžadovala pravdu o tom, co se potenciálně prohání po ostrovech ve vlastnictvím InGenu. I tak uběhlo několik let, než se objevily důkazy, které odhalily skutečný katalyzátor původní tragédie.

Podrobné informace o škodách způsobených zaměstnancem InGenu a opuštění ostrova společností InGen lze nalézt na stránkách získaného dokumentu Informační průvodce dinosaury InGenu. A to díky JUR@55!_H@K3R.

[ČESKÝ PŘEKAD]

image

Poskočme kupředu k zapojení společnosti Masrani Global. Podívejme se, jak se rozhodli vyřídit incident z roku 1993. Naše zakladatelka má pár fascinujících informací zevnitř o tom, jak tato čerstvá vlna dezinformací byla řízena zpoza scény.

Když začali s výstavbou Jurského světa, v Masrani Global se snažili strašáka s názvem Jurský park pohřbít. Zaměstnanci společnosti se zapřísáhli, že původní středisko udrží od zraků veřejnosti. Simon Masrani se ale rozhodl zachovat vybrané prvky Hammondovi původní vize zahrnující starý design brány Jurského parku a očištěnou historii předešlé inkarnace parku.


Společnost zvažovala několik dalších atrakcí, jako prezentaci pozůstatků starého parku, včetně jízdy gyrosfér kolem Centra pro návštěvníky. Když se ale v roce 2005 ukázal Jurský svět jako hit, společnost Masrani Global nabyla dojmu, že ohlížení se zpět by bylo v rozporu s jejich obchodním modelem. A tak byl znovu cílem zisk a zbývající komplexy starého parku byly uzavřeny do zakázaných oblastí, nebo byly rozmontovány.

image

Zatímco důkazy definitivně dokazují, že sabotér Jurského parku pracoval pro někoho, jehož jméno zůstává skryté, zde v DPG odmítáme uvěřit, že byl jediným. Když se ukáže příležitost k velkému výdělku, mobilizují se velké síly. Zdá se být zřejmé, že je třeba, aby osoby zodpovědné za tato zvířata, dohlíželi na své zaměstnance. Zejména vzhledem k novějším událostem z Jurského světa. Ale kdo má sledovat zaměstnavatele? Máme-li těmto zvířatům zachovat pohodový život v bezpečném světě, musíme po jejich záchraně před horou Sibo zajistit, aby se ti, kdo se podíleli na jejich záchraně, včetně všech v DPG, zavázali vystoupit při prvním náznaku zrady na veřejnost. Tentokrát vědomosti nesmějí být pohřbeny ve strachu, ale otevřeně šířeny silou. Koneckonců, chamtivost je věčná. Zánik nehrozí pouze prostřednictvím sopky, ale může vzejít i z nesprávných motivů jediného člověka. Nebo skryté pavučiny větších sil tahajících za nitky.

Je to náš svět. Tito tvorové jsou naší odpovědností. Tak se k nám připojte ještě dnes a pojďme ty dinosaury zachránit!

11. června, 2018
Ross S.

ZNIČUJÍCÍ ÚČINKY SOPKY MOUNT SIBO

image

Mount Sibo (nebo jak ji někteří zaměstnanci InGenu rádi nazývají - „Mount Hammond“) se nachází na severním konci ostrova a blíží se k nevyhnutelné erupci. Vzhledem k tomu, že tato nastávající událost je středem zájmu většiny médií, mnohým unikají devastující účinky vulkanické aktivity na ostrově v době, před samotným výbuchem.

Mount Sibo označili geologové za „tikající časovanou bombu.“ Jsou tu ale mnohem méně viditelné hrozby, které začínají ohrožovat naše dávné přátele.
V tomto článku vysvětlíme, proč je životně důležité, aby se snahy o záchranu dinosaurů z Isla Nublaru uskutečnili spíše dříve, než později.

image

Od probuzení Mount Sibo v roce 2017, seismické monitorování, dálková pozorování a důkladná analýza DPG a našich partnerů z Phillanského institutu vulkanologie umožnily předvídat vulkanické a geologické události, které ohrožují stabilitu ostrova. S použitím těchto pečlivě shromážděných a katalogizovaných dat se podařilo zúžit erupční okno pro Mount Sibo na dva dny až dva měsíce. Tak bezprecedentní úroveň přesnosti nám umožňuje shrnout všechna rizika a provést evakuační plány, na kterých pracujeme společně s ekology a výzkumníky.

Zatímco naším jediným cílem je evakuovat a přemístit dinosaury, nesmíme přehlížet další faktory, které ohrožují jejich blahobyt v důsledku rapidně narůstající vulkanické aktivity. Přirozené prostředí Isla Nublaru se pravděpodobně stalo těžce zamořeným a podmínky se každým dnem horší. Zvýšení úrovně kyselosti vodních zdrojů je prvním hlavním problémem spolu s vysokým podílem oxidu siřičitého a také velkým množstvím oxidu uhličitého prosakujících do řek a stojatých vod. Tyto vulkanické úniky z hlubin pod povrchem Isla Nublaru, stejně tak i spad sopečného popela, zpočátku povede k rozkvětu řas, které budou zbavovat vodní zdroje kyslíku. Populace ryb a jiných vodních živočichů se bude zmenšovat a mizet. Efektivně tak bude vyhlazena celá část potravního řetězce, na kterou se spoléhalo několik druhů dinosaurů, včetně Suchomima a Baryonyxe.

image

Navíc kontaminace fluorovodíkem ve vyšších polohách na Mount Sibo je plíživou hrozbou pro ekosystém jižnějších nížin ostrova. S bouřemi, které se přes ostrov neustále přehánějí, je jen otázkou času, než se podzemní vody kontaminované fluorovodíkem smísí s vodními zdroji ve více jižnějších oblastech ostrova. To by potenciálně způsobilo totální kolaps ekosystému a zánik těchto zvířat dříve, než hora Sibo vůbec vybuchne.

Suchozemští dinosauři nejsou také ani zdaleka v bezpečí. Pasoucí se zvířata jsou mimořádně citlivá na zanesení plic ze sopečného popela pokrývající povrch rostlin. Kontakt a požití fluorovodíku způsobuje těžké popáleniny a podráždění očí, plic a sliznic. To může vést k chronickým onemocněním, podružným infekcím a nakonec i k smrti. Úpatí a okolí Mount Sibo je oblíbeným územím Parasaurolophů, Pachycephalosaurů a Microceratů, kteří jsou právě na vrcholu seznamu kriticky ohrožených.

image

Musíme čelit chladným a tvrdým skutečnostem nám předvedených. Velmi křehká existence těchto zvířat, kterou si pro sebe vybudovali, je s každým dnem více nepřátelská a zcela zanikne s nevyhnutelnou vulkanickou erupcí.

Jejich jediná naděje na přežití nyní spočívá v našich rukou, ale čas dochází. Tento ostrov musíme co nejdříve evakuovat, dokud má zbývající populace nějakou naději na přežití. Potřebujeme vaši pomoc!


Podpořte DPG ještě dnes. Sdílejte naši zprávu a pomozte šířit tato slova. Dokonce můžete adoptovat svého vlastního dinosaura na adrese AdoptADino.com. Pomozte nám zachránit dinosaury předtím, než bude příliš pozdě.

3. března, 2018
Emma E.