image

MACRONYX

image

"SE DVĚMA DRUHY ZUBŮ"

image

Dimorphodon je jedním z primitivnějších dlouhoocasých pterosaurů, neboli létajících plazů. Křižoval rané jurské nebe, perfektně vybaven k lovu v oblacích. Jeho velkým očím, rychlým čelistem, plných špičatých jehličkovitých zubů, a ostrým spárům nedokázala uniknout žádná ryba, či jiná vytipovaná oběť. Obratně kormidlují vzduchem s kosočtvercovým zakončením dlouhého ocasu.

image

POTRAVA
MASOŽRAVEC

ryby, hmyz

VÝSKYT
Anglie,
Mexiko

ÉRA
SPODNÍ JURA
před 190 - 195 mil. let

VÝŠKA
metr

image

ROZPĚTÍ
metry

POSTOJ
Letec,
čtyřnožec

HMOTNOST
2 kilogramy

SOCIOLOGIE
Žijí společensky
i samotářsky

AGRESIVITA
Vysoká

DALŠÍ DRUHY
D. weintraubi

FILMY
Jurský svět (2015),
JW: Křídový kemp (2020-2021) 

image

ZAJÍMAVOSTI z PALEONTOLOGIE

- Dimorfodon měl velké, silné a rychlé čelisti. V předu byly dlouhé zuby schopné udržet i kluzkou rybu. Zuby po stranách čelistí byly menší, špičaté a velmi ostré.

image

- Velké oči zajišťovaly dimorphodonovi vynikající zrak a široké zorné pole, podobně jako u současných dravců. Byl proto zřejmě schopen spatřit kořist na vekou vzdálenost.

image

- Dlouhý ocas zpevněný kostěnými tyčinkami vyvažoval mohutnou hlavu, a tím přispíval k lepší stabilitě za letu. Kosočtvercový kožní útvar na konci sloužil pravděpodobně jako kormidlo. 

image

- První tři prsty na předních končetinách byly chápavé a měli drápy, čtvrtý prst byl značně prodloužen a tvořil přední okraj křídla. To bylo v podobě kožovité blány, kterou zpevňovala silná vlákna a svaly, napjaté k tělu a až k zadní noze. 

image

- Ostré drápy a dlouhý pátý prst na zadních nohou dokazují, že dimorphodon uměl zřejmě výborně šplhat.

image

- Vhledem k tomu, že dimorphodon lovil ryby, měl zřejmě voděvzdornou srst. Stejně jako dnešní vodní ptáci a savci mohl mít v kůži mazové žlázy, které tuto vlastnost kůži a srsti dodávaly. Pravděpodobně věnoval péči o srst hodně času, aby ji neustále udržoval v bezvadném stavu. 

image

- Dimorphodoni i další pterosauři s největší pravděpodobností snášeli kožovitá vejce. Dosud se žádné zkamenělé skořápky vajec nenašly. Samice mohly sedět na hnízdě jako ptáci nebo mohly vejce nechávat na vysokých skalách vystavené slunci, aby je zahřívalo.

image

- Podle některých vědců krmili ptakoještěři svá mláďata kaší uloženou v části hltanu nebo jim vyvrhovaly částečně natrávenou potravu, stejně jako to dělají i dnešní ptáci.

image

- Roku 1828 byla objevena první fosilie domorphodona v anglickém hrabství Dorset slavnou průkopnicí v paleontologii Mary Anningovou. V jihozápadní Anglii se později našlo více pozůstatků od tohoto druhu.

image

- Nedávno byl dimorphodon objeven také na území Mexika. V dobách, kdy křižoval oblohu, byly všechny kontinenty spojený v jeden jediný - Pangeu.

image

ZAJÍMAVOSTI z FILMŮ

- Dimorphodon je oblíbeným zvířetem z Jurského světa (2015) producenta Patricka Crowleyho i režiséra, producenta a scénáristy Colina Trevorrowa.

image