image

WETHERILLI

image

"JEŠTĚR SE DVĚMA HŘEBENY"

image

Dilophosaurus je jedním z prvních větších teropodních dinosaurů ze začátku jurského období. V porovnání s pozdějšími predátory je však relativně malý. Byl pojmenován podle dvou typických půlkruhových hřebenů na vrcholku hlavy. Ty jsou ale velmi křehké a slouží tak zřejmě pouze na okrasu. Čelisti má poměrně slabé, je ale vybaven ostrými drápy na všech končetinách.

image

POTRAVA
MASOŽRAVEC

lovec, mrchožrout

VÝSKYT
Severní
Amerika

ÉRA
SPODNÍ JURA
před 193 mil. let

VÝŠKA
1,5 metru (film),

metry (realita)

image

DÉLKA
3 metry (film),

7 metrů (realita)

POSTOJ
Dvounožec

HMOTNOST
300 - 400 kilogramů

SOCIOLOGIE
Žijí společensky

AGRESIVITA
Vysoká

DALŠÍ DRUHY
D. breedorum,
- ? - D. sinensis - ? -

FILMY
JP (1993), 
JW (2015) - hologram

image

ZAJÍMAVOSTI z PALEONTOLOGIE

- Dva kostěné hřebeny na hlavě dilophosaura byly příliš křehké na to, aby se uplatnily při soubojích. Zřejmě je využívali samci k upoutání pozornosti samic nebo zastrašení protivníků. 

image

- Zuby měl dilophosaurus ostré, ale poměrně malé a tenké. Na jeho lebce byl nápadný takzvaný podnozdrový zářez.

image

- První objevená zkamenělina dilophosaura byla přisouzena jinému druhu, a sice megalosaurovi. Teprve objev dalších zachovalejších pozůstatků s zřetelným dvojitým hřebenem potvrdil, že se jedná o nový, dosud nepopsaný druh. 

image

- Blízkým příbuzným dilophosaura byl další rychlý predátor - coelophysis. Nález několika stovek zkamenělých koster těchto dinosaurů na jednom místě na území Nového Mexika svědčí ve prospěch teorie, že také dilophosaurus žil a lovil ve velkých skupinách, aby přemohl kořist větší, než byl sám.

image

ZAJÍMAVOSTI z FILMŮ

- Filmový dilophosaurus se od své skutečné podoby velmi liší. Hlava má výrazně jiný tvar, byl přidán kožní límec a schopnost plivat jed. Tyto změny tak zřejmě způsobilo modifikování a doplnění jeho DNA s dnešními duhy (např. agama límcová). 

image

- Ve filmu je dilophosaurus o polovinu menší oproti své reálné velikosti. Mohlo jít ale o mládě.

image

- Ačkoliv se dilophosaurus fyzicky objevuje pouze v Jurském parku (1993), jeho přítomnost v pokračováních je stále patrná. Ve Ztraceném světě (1997) ho můžeme vidět na monitoru, nástěnné malbě a v lejstrech InGENu. V Jurském světě (2015) je zmínka o jeho jedu i jeho hologram. V Zániku říše (2018) je slyšet jeho specifické štěbetání při rejdění v keřích a v Lockwoodově sídle je jeho socha. 

image