image

LONGIPES

image

"ELEGANTNÍ ČELIST"

image

Hbitý Compsognathus z jurského období je jedním z nejmenších známých dinosaurů vůbec. Díky jeho pozoruhodné kostře se vědci domnívají, že se z něj vyvinuli ptáci. Živí se především hmyzem a menšími tvory, nicméně se může přiživovat i požíráním mršin a trusu jiných dinosaurů. Když se však seskupí do větší smečky, dokáží ve spolupráci strhnout i větší kořist.

image

POTRAVA
MASOŽRAVEC

drobní živočichové, hmyz

VÝSKYT
Evropa

ÉRA
SVRCHNÍ JURA
před 150 mil. let

VÝŠKA
30 - 40 centimetrů

image

DÉLKA
metr

POSTOJ
Dvounožec

HMOTNOST
2 kilogramy

SOCIOLOGIE
Žijí společensky

AGRESIVITA
Střední

DALŠÍ DRUHY
L. corallestris

FILMY
TLW:JP (1997), JP3 (2001), 
JW:FK (2018), BaBR (2019), 
JW:CC (2020-2021)

image

ZAJÍMAVOSTI z PALEONTOLOGIE

- Dle velkých očí lze téměř s jistotou soudit, že compsognathus měl výborný zrak. Zřejmě byl schopen lovit i v noci.

image

- Podle posledních výzkumů měly přední končetiny tři prsty, ne pouze dva, jak se soudilo původně. Paleontologové se ale stále nemohou shodnout. Dlouhé a ostré drápy sloužily k uchopení kořisti.

image

- Dvě nejlépe zachovalé zkameněliny compsognatha měly zlomený ocas. A to na stejném místě.

image

- V tělní dutině jednoho zkamenělého compsognatha vědci našli vejce, která nejdříve považovali za scvrklé zbytky kůže.

image

- K dobrému stavu několika objevených zkamenělin compsognatha přispěla okolnost, že jejich těla po smrti klesla do bahna na dně řeky, kde zůstala bez přístupu kyslíku. To urychlilo proces rozkladu tkání a proměnu kostí ve zkameněliny.

image

- Dříve díky zkamenělině „ploutvovitých“ předních končetin vědci compsognatha považovali za vodního lovce. Podrobnější zkoumání však odhalilo, že se jednalo o zkamenělé ploché kusy dřeva.

image

ZAJÍMAVOSTI z FILMŮ

- Zdá se, že compsognathusové mají ve filmu dvě odlišná zbarvení. Výrazněji zelenější budou zřejmě samci a méně nápadně zbarvené zase samice. 

image

- Compsognathové se na Isla Nublar dostali jako černí pasažéři na lodích při transportech větších dinosaurů z Isla Sorny.

image

- Když se ve Ztraceném světě Dr. Robert Burke setkává s compsognathem chybně ho identifikuje jako „Compsognathus triassicus.“ Žádný takový dinosaurus ale neexistuje. Jde o prohození jmen velmi podobných dinosaurů - „Compsognathus longiceps“ a „Procompsognathus triassicus.“ Není známo, zda jde o chybu ve scénáři, nebo promyšlený záměr podotknout to, že Dr. Robert Burke je zkrátka špatným paleontologem. V českém dabingu je použit „Procompsognathus triassicus.“

image

- Jako poděkování Stevenu Spielbergovi vytvořili animátoři z ILM klip s tancujícími compsognathy.

image