image

WALKERI

image

"TĚŽKÝ DRÁP"

image

Oproti jeho africkým příbuzným je baryonyx jedním z menších rybožravých dinosaurů. Jeho podlouhlá tlama podobná krokodýlí a mohutné přední končetiny zakončené nebezpečnými drápy mu dopomáhají, aby byl mistrem lovu v evropských řekách a jezerech období křídy. Existují ale i důkazy, že si jídelníček rád obohatil suchozemskými tvory a jejich mršinami.

image

POTRAVA
MASOŽRAVEC

především ryby

VÝSKYT
Anglie,
Evropa

ÉRA
SPODNÍ KŘÍDA
před 130
 - 125 mil. let

VÝŠKA
metry

image

DÉLKA
metrů

POSTOJ
Dvounožec

HMOTNOST
2 tuny

SOCIOLOGIE
Žijí společensky

AGRESIVITA
Střední

DALŠÍ DRUHY
Nejsou známé

FILMY
JW: Zánik říše (2018),
JW: Křídový kemp (2020-2021)

image

ZAJÍMAVOSTI z PALEONTOLOGIE

- Baryonyx měl masivnější přední končetiny, než většina jiných teropodů. Zřejmě je často používal při zápasu s kořistí. Mohl lovit podobně jako medvěd, prudce máchal do řeky po rybách svými silnými drápy. 

image

- Ryby baryonyx ale lovil hlavně do svých krokodýlích čelistí. Ostré kuželovité zuby byly ideální k držení kluzké kořisti. Spodní čelist měla 64 zubů - dvakrát více než u většiny masožravých dinosaurů. 

image

- V hrudním koši baryonyxe byly nalezeny rybí šupiny i kosti iguanodona. To svědčí o tom, že nebyl striktní rybožravec. Zda ale baryonyx iguanodona zabil, nebo jen nalezl jeho mršinu, nemůžeme nikdy říci s jistotou. 

image

- V době, kdy baryonyx žil, bylo podnebí v jižní Anglii úplně jiné než dnes. Západní Evropa byla tehdy tropickou bažinatou plání porostlou vlhkými lužními lesy. Všude bujně rostly přesličky, cykasy, kapradiny a jehličnany. 

image

- Oficiální pojmenování dostal baryonyx od paleontologů Angely Millerové a Alana Chariga z londýnského přírodovědného muzea v roce 1986.

image

ZAJÍMAVOSTI z FILMŮ

- V počátcích produkce Jurského parku 3 (2001) se počítalo s baryonyxem namísto spinosaura. V kampani Jurského světa (2015) je uváděn jako jedno ze zvířat v parku, ve filmu ho ale nikdy neuvidíme. Nakonec se baryonyxe dočkáme až v Zániku říše (2018)

image