The Park is Open
Masrani
Network
Dinosaurs
Velociraptor
Mongoliensis
 
 

Classification

Clade

Dinosauria

Order

Saurischia

Suborder

Theropoda

Family

Dromaeosauridae

Subfamily

Velociraptorinae

Genus

Velociraptor

Species

V. Mongoliensis

V. osmolskae

Potrava

Masožravec

Kořist
Mršiny

Postoj

Dvounožec

Výskyt

Mongolsko

Éra

Pozdní Křída

Před 75 - 71
Miliony let

Sociologie

Žijí ve
Smečkách

Hmotnost

150

Kilogramů

Index Agresivity - Velmi vysoká

4 metry

2 metry

 
 

Bezpečnost především! Velociraptor je v našem parku nejinteligentnějším dinosaurem. Pořád loví. a tak zatím nejsou trénováni a připraveni pro veřejnost.

Velociraptor je pravděpodobně jedním z nejinteligentnějších dinosaurů, jelikož v poměru s velikostí těla má velký mozek. Jeho pohyby jsou impozantní a, jak jméno naznačuje, velmi rychlé. Díky silným nohám je schopný dosáhnout rychlosti 39 kilometrů za hodinu (24 mil za hodinu).

Význam jména: "Rychlý lupič"

Velociraptor má na nohou srpovitý, 15 centimetrový dráp ostrý jako břitva.