Dinosaur Protect Group
 

Save the Dinos.

Save the World.

Zachraňme Dinosaury

Zachraňme Svět

 
Dinosaur Protection Group

Our Case

Podstata mise

 

Skupina ochrany dinosaurů (DPG) usiluje o ochranu a stanovení práv pro všechny živé dinosaury. DPG byla založena a funguje na principu, že dinosauři pro nás nejsou experimenty, zdroj finančního zisku, či zábavy. To, že jsme je znovu přivedli k životu, nám nedává právo je kontrolovat, omezovat je, nebo vlastnit.

Zaměřujeme se na zajištění dinosaurům zdraví, poskytnutí jim chráněného přirozeného životního prostředí a omezení lidem vnikat do jejich životů.

DPG pracuje prostřednictvím vzdělávání veřejnosti, výzkumů, záchrany, legislativ, speciálních událostí, a když je potřeba i přímých akcí.

Veškeré operace jsou 100% financovány z finanční podpory stejně smýšlejících jednotlivců. Jakákoli částka či dar nedává poskytovateli právo organizaci odkoupit, či v ní získat vyšší vliv.