The Park is Gone
Dinosaur
Protection Group

Our Case

 

Podstata mise

Skupina ochrany dinosaurů (DPG) usiluje o ochranu a stanovení práv pro všechny živé dinosaury. DPG byla založena a funguje na principu, že dinosauři pro nás nejsou experimenty, zdroj finančního zisku, či zábavy. To, že jsme je znovu přivedli k životu, nám nedává právo je kontrolovat, omezovat je, nebo vlastnit.

Zaměřujeme se na zajištění dinosaurům zdraví, poskytnutí jim chráněného přirozeného životního prostředí a omezení lidem vnikat do jejich životů.

DPG pracuje prostřednictvím vzdělávání veřejnosti, výzkumů, záchrany, legislativ, speciálních událostí, a když je potřeba i přímých akcí.

Veškeré operace jsou 100% financovány z finanční podpory stejně smýšlejících jednotlivců. Jakákoli částka či dar nedává poskytovateli právo organizaci odkoupit, či v ní získat vyšší vliv.

Operační Strategie

Skupina ochrany dinosaurů není politicky podporována ani sponzorována. Nemáme žádné korporátní postavení. Vnímáme se jako správci Vašich zájmů, megafony pro Váš hlas a když si to situace žádá, válečníky v boji za obranu práv všech dinosaurů.

Máme však ještě mnohem ambicióznější cíle. Jen málo z nás si uvědomuje, že dinosauři na Isla Nublaru potřebují neustálé monitorování a lékařskou péči. Pokud se zamyslíme, když Jurský Svět vzkvétal, bylo na ostrově přes 30 veterinářů, kteří sledovali každý aspekt dinosauřího zdraví - od výživy, přes nemoci a aktivity až po sociální interakce. Tehdy byl jeden veterinář na každých 5 dinosaurů. Dnes je toto číslo nulové.

S pomocí budoucích kapitálových kampaní, v kombinaci s úsilím Kostarické biologické rezervace, ve spolupráci s tamní Kostarickou ochrankou, jsme na dosah vyslání našich DPG veterinářů na Isla Nublar k prvotnímu posouzení situace.

Naše Zásady

Naše zásady – Péče, Komunita, Vzdělání, Respekt, Týmová práce

DPG je první organizací zřízenou k boji proti špatnému zacházení s dinosaury, bez ohledu na to, kam nás tento boj může zavést. Společnost DPG, založena v březnu 2017 bývalou zaměstnankyní Masrani Global Claire Dearingovou, ztělesňuje ideologii, že tato zvířata představují žijící projev zodpovědnosti našeho druhu; žijí a dýchají, protože jsme se, my lidé, rozhodly, že by mohli. Nyní je na každičkém z nás, abychom na ně dohlíželi, abychom tak nalezli udržitelnou rovnováhu obou našich druhů, abychom mohli společně existovat bok po boku.

DPG je nezisková organizace, která se spoléhá na podporu místních i mezinárodních společenství. S Vaší pomocí jsme odhodlání upozornit na špatné zacházení s těmito živými tvory, kteří byli zanecháni svému osudu, zatímco svět po incidentu z roku 2015 znovu debatoval o jejich právo na existenci.

Náš Závazek

"Následky po takové katastrofě, jakou byla ta v parku, vždy provází pobouření veřejnosti, politické agendy a až přespříliš konspirací, na to, aby je bylo možné spočítat. Zákony jsou zbořeny, morálka ja podrobena zkouškám, lidé lžou, pronásledujíc chybami, se kterými musejí žít. Ale co můžeme dělat? Hovoříc jako někdo, kdo se rozhodl zasvětit svůj život tomuto účelu... Věřím, že my lidí si musíme uvědomit, že bez ohledu na naše nedostatky, bychom nadále neměli zneužívat zvířata, kterým jsme dali život. Když už nic jiného, alespoň tohle jim dlužíme."

Claire Dearingová, veřejné svědectví (2015)